Hej, mit navn er

SIMONE
LANGE.

Wichtige Partner für Flensburg

Mit Robert Habeck und Ulf Kämpfer habe ich wichtige Partner für meine Arbeit als Oberbürgermeisterin.

Mehr lesen

Das Fest der Kulturen in Flensburg

Am 13. August war es wieder soweit. Das Fest der Kulturen war wieder einmal ein Fest der Vielfalt, des guten Zusammenlebens und der internationalen Küchen.

Mehr lesen

Wir sind Hafenstadt

Flensburg ist eine Hafenstadt und durch das Engagement und die Arbeit der Vereine Historischer Hafen und Museumshafen ist die Geschichte Flensburgs bis heute gewahrt und lebendig gehalten.

Mehr lesen
“Naturen har ikke brug for os mennesker, men vi har brug for naturen.” Det lærte min far mig tidligt, og denne sandhed har også efterfølgende præget min politiske profil. Klimaændringerne er ikke et politisk mål, som vi mennesker frivilligt har valgt. Klimaændringerne og deres konsekvenser for vores liv er videnskabeligt dokumenterede kendsgerninger, som kræver reaktioner for at bevare et sundt levemiljø. Jorden opvarmes, vejret bliver mere ekstremt, og vandstanden i havene stiger.

Verdens klimaråd har bekræftet, at vi indtil år 2030, altså i de kommende 8 år, skal nedbringe udledningen af CO2 og udforme vores levemåde, så den er forenelig med de naturlige ressourcer. Dette kræver handling på alle niveauer, også på vores kommunale niveau. I de foregående år har vi udarbejdet mange analyser og koncepter.

Byen Flensborg med sine nu 98.000 indbyggere ligger på førstepladsen blandt alle delstatens kommuner, når det gælder CO2-besparelser. Altså gode forudsætninger for at nå klimamålene indtil år 2030.

Men det gælder om at implementere klimamålene så hurtigt, at vi kan leve bæredygtigt og klimaskånende senest fra år 2030. Det indebærer også at reducere Co2-udledningen i vores by frem til CO2-neutralitet, men også at ændre vores mobilitet. For at realisere alt dette vil jeg som overborgmester arbejde for, at byen Flensborg etablerer en styring af bæredygtighedsarbejdet, så ændringerne i vores levemåde kan understøttes aktivt og afgørende af byen Flensborg og således bliver mulige at opnå.

#1
BÆREDYGTIGHED
KLIMA

#2
ERHVERV
ARBEJDE

I Flensborg er der ca. 3.300 virksomheder, og mere end 7000 erhvervsdrivende er registreret i Flensborg. De mere end 3.300 virksomheder beskæftiger ca. 44.000 mennesker. I alt er der 530 hektar erhvervsareal. I de sidste 5 år har vi haft rekordhøjde indtægter på erhvervsskatten. Vi er meget glade og taknemmelige for, at Flensborgs erhvervsliv er kommet godt igennem coronapandemien og har vist sig at være modstandsdygtig og stærk. Erhvervsudvikling er byudvikling, og uden et erhvervsliv kan ingen by udvikles og formes.

I den forbindelse er jeg i konstant dialog med erhvervsorganisationerne, lige fra industri- og handelskammeret til håndværkskammeret og fagforeningerne. Et godt erhvervsliv har brug for gode rammebetingelser. Gode rammebetingelser er gode strukturer for de erhvervsdrivende og godt arbejde til arbejdstagerne.

I de sidste 5 år har vi gjort det muligt for mange virksomheder i byen at udvikle sig og etablere nye afdelinger. Flensborgs virksomheder vokser, og vi vil også i fremtiden gøre det muligt at skabe vækst i byen Flensborg. For også at nå klimamålene vil jeg fremme princippet om bæredygtig arealanvendelse for at bruge vores ressourcer skånsomt og muliggøre innovation.

Hvis vi vil blive i stand til at ændre vores levemåde for at leve og handle ressourceskånende og klimarigtigt, har vi brug for innovation. Kun gennem innovation kan vi tilvejebringe de ønskede forandringer. Derfor ligger det mig på sinde at gøre innovativ økonomi til et fokusområde i de næste 6 år. Hertil har vi brug for målrettede impulser, støtte til iværksættere og en by, der samlet set fremstår som erhvervsvenlig. Flensborg skal være innovationernes by. Vi vil vise, hvordan fremtid kan skabes, og vi vil være et forbillede for andre kommuner.

I Flensborg har vi 14.000 børn og unge og mere end 70.000 voksne. Uddannelse har længe været en livslang proces og en grundlæggende forudsætning for det gode og succesfulde liv. Som by er vi uddannelsesinstitution for alle mennesker, der lever i vores by. For de mindste har vi med over 60 daginstitutioner og mere end 70 dagplejere skabt gode rammer, som dog fortsat kræver vores fulde opmærksomhed. Udbygningen af daginstitutionerne og dagplejen skal også altid omfatte en udbygning af kvaliteten. Med 2017-offensiven på daginstitutionsområdet er vi i Flensborg som den første og hidtil eneste by i Slesvig-Holsten slået ind på vejen mod en bedre kvalitet, som vi konsekvent skal fortsætte med at følge. Kvalitet må ikke stå tilbage for kvantitet.

I Flensborgs er 29 skoler har vi ikke kun dygtige lærere, for også her har multiprofessionelle teams længe gjort et godt stykke arbejde for vores børn. Også skoler er steder til læring og personlighedsdannelse, og jeg vil fortsat sørge for moderne og innovative rammebetingelser, hvor eleverne føler sig godt tilpas, opnår god læring og kan blive inspireret til at forme deres liv med de bedst mulige resultater.

Vores uddannelseslandskab beriges væsentligt af vores folkeuniversitet. Folkeuniversiteter giver alle en meget god mulighed for voksenuddannelse, men også for afslappede fritidstilbud, der gør læring attraktiv som fritidsbeskæftigelse. Det gælder om at styrke folkeuniversitetet yderligere og udvikle det med en god strategi for fremtiden.

Derudover er der mange individuelle uddannelsestilbud af enhver art i alle bydele, ofte i foreningsregi. For alle engagerede er det derfor vigtigt, at vi som by fortsat er med i forbundsprogrammet „Engageret by“ og styrker og understøtter det engagement og egeninitiativ, der udvises af menneskerne i vores by.

Uddannelse præger os og hele vores livsvej. Jo mere uddannelse, desto større muligheder og chancer for en vellykket livsvej.

Det vil jeg som overborgmester også stå for i fremtiden.

#3
UDDANNELSE
LIVSVEJ

#4
FRITID
SPORT
HJEM

Flensborg er for mange mennesker ikke bare et sted, hvor man bor, men også hvor man føler sig hjemme. Uafhængigt af, om man er født i Flensborg eller er flyttet hertil, så skal alle mennesker føle sig velkomne og hjemme i Flensborg. Dette byder også gode boligområder moderne bydele samt alsidige fritidstilbud.

I den forbindelse spiller sport en helt central rolle for vores liv. Ethvert menneske, uanset om man er ung eller ældre, med eller uden handicap og uafhængigt af sprog, kan dyrke sport. Sport er sundhed, hobby og somme tider også ens job. Der er så mange sportsgrene, at alle kan finde noget passende. Sport kan dyrkes alene, men også på et hold. Sport holder os i form og understøtter vores levemåde, vores ydeevne og vores idérigdom. Sport hjælper os til at få succesoplevelser, og sport kan få os til at slappe af.

Den organiserede sport spiller en enormt vigtig rolle i det samlede sportslandskab. Jeg ønsker derfor at fremme og støtte sporten yderligere.

Sport er fritid og hjem, og derfor vil jeg videreudvikle Flensborg til en sportsby. Planlægningen af sportsudviklingen skal videreføres konsekvent og altid tilpasses de aktuelle behov. Det vil jeg kæmpe for!
Hvad har sundhed og bolig til fælles? Det ene er ikke muligt uden det andet, de betinger hinanden.

Allerede som barn gør det en stor forskel, om jeg har mit eget børneværelse i et stort hjem, kan udfolde mig, lære nyt og vokse op, eller om jeg skal dele et værelse med flere søskende, fordi det kniber med plads, og leveforholdene er trange og begrænsede. Denne forskel oplever mange voksne også, især når man bliver ældre. At have gode leveforhold betyder at opleve gode boligforhold, som har få barrierer eller endnu bedre, som er fri for barrierer, og som hjælper os med at leve stressfrit og sundt.

Flensborg har ca. 97.000 indbyggere. I Flensborg er der både store villaer og mange små, trange lejligheder. Den vigtigste opgave for os som by er at organisere boligforholdene godt og at kunne tilbyde alle mennesker i Flensborg en passende bolig. Her spiller andelsboligforeningerne en helt særlig rolle. De er ikke bare ejere af langt de fleste boliger i Flensborg, men giver via andelsmodellen også et særligt fælles tilbud, som kommer alle til gode.

Men også andelsboligforeningerne står over for store udfordringer på grund af udviklingen i byggeomkostningerne. Derfor skal vi som by gøre rammebetingelserne så attraktive som muligt for at understøtte etableringen af flere boliger og samtidig holder huslejerne på et niveau, som borgerne kan betale. Vi skal være meget opmærksomme på boligforholdene i de kommende år. Situationen er anspændt, og vi har til opgave at videreudvikle vores boligmarked.

Her åbner byggeriet af det nye supersygehus en særlig mulighed, for nuværende sygehuses beliggenhed rummer et stort potentiale for mange nye boliger. På sygehusenes nuværende område kunne man opføre et helt nyt, bæredygtigt og socialt boligkvarter, som kan hjælpe os med at dække behovene på boligmarkedet.

Apropos nyt supersygehus: Det er og bliver en unik mulighed, et stort og moderne centralsygehus i Flensborg. Med dette forehavende løfter vi vores opgave, nemlig at kunne garantere en moderne og attraktiv sygehusbehandling. Flensborg har brug for et nyt supersygehus. Men Flensborg har også brug for moderne og rimelige behandlingstilbud til kvinder. Dermed mener jeg den opgave, som det er at kunne garantere lokale tilbud om svangerskabsafbrydelser. Boliger og sundhed er tæt forbundet, og her må vi ikke svigte nogen, heller ikke de kvinder, der ønsker eller er tvunget til at få foretaget en svangerskabsafbrydelse.

#5
SUNDHED
BOLIG

Noget om

MIG SELV.

g blev født søndag, den 24. oktober 1976 i Rudolstadt i Thüringen. Efter studentereksamen flyttede jeg til Slesvig-Holsten for studere på forvaltningshøjskolen i Kiel-Altenholz. I 1998 afsluttede jeg studiet i administrationsøkonomi (fagretning politi) og begyndte at arbejde hos kriminalpolitiet i Rendsburg. Et år senere skiftede jeg efter eget ønske til Flensborg og arbejdede indtil 2012 hos kriminalpolitiet i Flensborg, senest på området økonomisk kriminalitet. Efter det vundne landdagsvalg tiltrådte jeg i 2012 mit mandat i den slesvig-holstenske landdag og udøvede det indtil 2016. Samme år opnåede jeg et godt resultat i overborgmestervalget her i Flensborg. Jeg tiltrådte embedet den 15. januar 2017.

ØNSK DIG NOGET!

Jeg er interesseret i dine ønsker, hints og ideer og inviterer dig til at skrive til mig.

Oplysninger om databeskyttelse kan findes her.